Meer snelladers en waterstof vulpunten in Europese landen

De transportsector heeft in het eerste kwartaal van 2023 10% meer broeikasgassen uitgestoten dan in dezelfde periode een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Deze fijnstof door verbrandingsmotoren heeft een enorme schade voor onze gezondheid. Zo veroorzaakt het veranderende klimaat onder andere luchtwegproblemen en krijgen infectieziekten meer ruimte.

Door over te stappen op elektrische voertuigen worden er geen broeikasgassen meer uitgestoten. Helaas zie je op de Europese wegen maar een klein percentage EV’s tussen het totale aantal auto’s. De grootste reden om niet over te stappen naar elektrisch rijden is de zogenoemde afstandsangst, ook wel ‘range anxiety’ genoemd. Met de nieuwe wet wordt dit obstakel weggenomen.

Wat is ‘range anxiety’?

Veel bestuurders die nog niet in een elektrische auto rijden of er één bezitten, hebben last van ‘range anxiety’. Dit houdt in dat je je zorgen maakt over het leegraken van de accu onderweg en het wellicht niet op tijd vinden van een laadmogelijkheid. Om deze angst weg te nemen en de overstap op elektrisch rijden makkelijker te maken heeft de Europese Raad een nieuwe wet aangenomen in het ‘Fit for 55‘- beleid.

Elke 60 kilometer een openbaar laadstation

De Europese Raad heeft goedkeuring gegeven voor de nieuwe wet om het aantal laadpalen en waterstofvulpunten flink te verhogen. Zo moet er vanaf 2025 langs alle belangrijke wegen in de EU om de 60 kilometer minimaal één openbaar laadstation aanwezig zijn voor elektrische voertuigen. Voor bussen en vrachtwagens worden er om de 120 kilometer laadstations geïnstalleerd. Wat betreft waterstofvulpunten is het doel tegen 2031 na iedere 200 kilometer minimaal één punt te plaatsen.

Verviervoudiging op korte termijn

In 2022 stond de teller van het aantal publieke laadpalen in Europa op de 574.863 duizend stuks. Hiervan staan ongeveer 133.800 semi-openbare laadpalen in Nederland. Met de nieuwe wet moet er dus op korte termijn een mogelijke verviervoudiging plaatsvinden. In Nederland betekent dit met name een uitdaging op het gebied van netcapaciteit. Vooral de snellaadpalen en laadmogelijkheden voor zwaar vervoer vragen veel van het stroomnetwerk, met mogelijke overbelasting tot gevolg.

Ben jij klaar voor een elektrische auto?

The post Meer snelladers en waterstof vulpunten in Europese landen appeared first on Moby.